Mazikeen (2017) CHI

Zampano II (Smart Strike) y Paper Angel por Belong To Me
Hembra Alazana 3 años - Agosto 24, 2017
Criador: Haras Matriarca

Zampano II
2008 (USA)
Smart Strike 1992
Baby Zip 1991
Paper Angel
2004 (USA)
Belong To Me 1989
Gold Shadow 1984